Akademia Elfów - prywatny żłobek i przedszkole w Krakowie

Witamy na naszej stronie

Akademia Elfów to bezpieczny i kolorowy świat stworzony dla dzieci, w którym mogą spokojnie spędzać czas, a my pomagamy Rodzicom i Dziecku w trudnej chwili rozstania.

W ciągu pierwszych lat życia umysł dziecka kształtuje fundament, na którym wybuduje cały swój przyszły świat. Zafascynowani siłą i potrzebami dziecięcych umysłów, magią dziecięcej wyobraźni stworzyliśmy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, poznawać świat, rozwijać się i realizować swoje potrzeby.

Zobacz cennik żłobka i przedszkola.

Kwota dofinansowania udzielanego przez Gminę Miejską Kraków na rok 2016

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr XXXV/595/2016 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2016 od dnia 1 marca 2016r. do dnia 30 września 2016r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw.”czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.

W związku z otrzymaną z Gminy Miejskiej Kraków dotacją żłobek zobowiązuje się do pomniejszenia dotychczasowego kosztu opłat ponoszonych za opiekę nad dzieckiem w żłobku przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci o kwotę dotacji.

Aktualności

Najświeższe i najważniejsze informacje dotyczące naszego żlobka i przedszkola. Jeżeli nie chcesz przegapić ważnych informacji, zaglądnij tu!

 

Żłobek

Tu znajdziesz kompletne informacje dotyczące naszego żłobka. Informacje o zasadach naboru, cennik, galerię zdjęć oraz wiele innych jeszcze informacji - kliknij aby się dowiedzieć.

 

Przedszkole

Tu znajdziesz kompletne informacje dotyczące naszego przedszkola. Informacje o zasadach naboru, cennik, galerię zdjęć oraz wiele innych jeszcze informacji - kliknij aby się dowiedzieć.

 

Przyjaciele

Mamy wielu przyjaciół godnych polecenia. Są to sprawdzeni partnerzy, solidni i rzetelni. Koniecznie zajrzyj tu i zapoznaj się z nimi, warto!